Sarjat / Säännöt

SAKUstars kilpailujen säännöt 2018/SAKUstars regler på svenska


1.1. KILPAILUJEN AJANKOHTA JA TARKOITUS
SAKUstars-kilpailut järjestetään vuosittain huhtikuussa. SAKUstarsin tarkoitus on kannustaa ammattiin opiskelevia kulttuuriharrastuksessa ja antaa opiskelijoille mahdollisuus tuoda esiin sellaista osaamista, joka ei oppilaitoksen arjessa välttämättä tule esiin. SAKUstarsissa tärkeää ei ole menestyminen vaan osallistuminen.


1.2. KILPAILUJEN SÄÄNNÖT JA TEEMA
Kilpailujen säännöt julkistetaan internetsivuilla elokuussa, viimeistään lukuvuoden alkaessa. Vuosittain vaihtuvan teeman valitsee SAKUstars-kilpailujen järjestäjä, ja se julkistetaan edellisten SAKUstars-kilpailujen päättäjäisissä.


1.3. OSANOTTO-OIKEUS
Kilpailuihin voivat ottaa osaa SAKU ry:n jäsenyhteisöjen toiminnassa mukana olevat opiskelijat. Poikkeuksena ovat oheislajit, joiden osanotto-oikeuden määrittää järjestäjä tai SAKU ry:n opiskelijoiden kulttuuritoiminnan kehittämisryhmä, TUKIstars.

Kilpailusarjoihin saavat osallistua vain opiskelijat. Ryhmissäkään ei saa esiintyä opettajia. Opettaja voi toimia kuitenkin esityksen säestäjänä, käsikirjoittajana, koreografina tai ohjaajana.
 

1.4. KILPAILUKUTSU, ILMOITTAUTUMINEN JA OSANOTTOMAKSUT
Ennakkokutsu lähetetään jäsenyhteisöille lokakuussa, varsinainen kilpailukutsu ja ilmoittautumisohjeet tammikuun aikana.
Jäsenyhteisön kulttuuriyhteyshenkilö vastaa jäsenyhteisönsä joukkueen (kilpailijat, kilpailuhuoltajat ja mahdolliset avustajat) ilmoittautumisesta. Ilmoittautuminen suoritetaan sähköisesti järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Kilpailijat (yksilöt ja ryhmäsarjojen ryhmät) tai kilpailutyöt, joita ei ole ilmoitettu ohjeiden mukaisesti, eivät osallistu kilpailuun. Ilmoittautumisajat ja osanottomaksut selviävät kilpailukutsusta.


1.5. KILPAILUHUOLTAJAT
Jäsenyhteisöt nimeävät ilmoittautumisen yhteydessä täysi-ikäiset kilpailuhuoltajat, jotka vastaavat heihin ilmoittautumisjärjestelmässä liitetyistä kilpailijoista sekä kilpailumatkalla että kilpailupaikalla. Vastuu kattaa myös opiskelijoiden majoittumisen.
Kilpailuhuoltajan on annettava järjestäjille puhelinnumeronsa tai vastaavat tiedot mahdollista yhteydenottoa varten.


1.6. VAKUUTUKSET
SAKU ry vakuuttaa kilpailijat tapaturmien varalta kilpailuissa ja kilpailumatkoilla. Lähettävä oppilaitos ottaa kuljetusvakuutuksen ennakkoon lähetettäville töille. Järjestäjä vastaa töiden vakuuttamisesta kilpailujen aikana. Tapaturman sattuessa tulee ottaa yhteys SAKU ry:n toimistoon, puh. 0207 55 10 10.


1.7. TEKIJÄNOIKEUDET
Kilpailutöiden tekijänoikeudet säilyvät tekijöillä. SAKU ry pidättää itsellään oikeuden julkaista kilpailutöitä tai kuvia niistä SAKUstars-tapahtumassa ja SAKUstarsin ja SAKU ry:n julkaisuissa.


1.8. ARVIOINTI
Kilpailutöiden ja esitysten arviointikriteerit julkaistaan kilpailujen internetsivuilla lokakuun aikana. Jokaisella sarjalla on järjestäjän rekrytoima 3-henkinen tuomaristo, joka mieluiten koostuu alan asiantuntijasta, opiskelijasta ja järjestäjäorganisaatioon kuuluvasta henkilöstä. Tuomareilta edellytetään kykyä antaa rakentavaa palautetta, joka kannustaa opiskelijoita jatkamaan harrastustaan.
Tuloksiin merkitään kolme parasta ja tuomariston mahdollisesti antamat kunniamaininnat sekä sarjaan osallistuneiden määrä. Tulokset julkistetaan saman vuorokauden aikana SAKUstars- nettisivuilla.
Kilpailupäivinä järjestetään palkintojenjakotilaisuus. Sarjojen kolmelle parhaalle jaetaan SAKU-mitalit ja -kunniakirjat. Kunniakirjoja ei jaeta palkintojenjakotilaisuudessa, vaan ne postitetaan kilpailujen jälkeen oppilaitoksiin. Kaikki kolme palkintoa on jaettava. Ennakkosarjojen palkintojenjako suoritetaan avajaisissa.
Sarjojen tuloksia koskevat valitukset tulee osoittaa SAKU ry:n opiskelijoiden kulttuurin kehittämisryhmälle. SAKUstars-kilpailujen henki on, että tyydytään tuomariston päätöksiin. Reklamaatiot, joilla halutaan vaikuttaa tuloksiin, on esitettävä viimeistään tunti tulosten julkistamisen jälkeen kisatoimistoon.


1.9. KILPAILUJA KOSKEVAT KEHITTÄMISIDEAT
SAKUstars-kilpailuja koskevat kehittämisideat voi lähettää ympärivuotisesti SAKU ry:n toimistoon, sähköpostiosoitteeseen sakury@sakury.net.

2. ENNAKKOSARJAT
SAKUstars-kilpailuihin lähetettävien kilpailutöiden pitää olla edellisten SAKUstars-kilpailujen jälkeen valmistettuja. Lähetettyihin kilpailutöihin tulee merkitä työn nimi, sarja, tekijä, oppilaitos ja palautusosoite järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Kilpailukutsusta ja SAKUstars-internetsivuilta selviää, mihin mennessä kilpailutyöt tulee lähettää järjestäjälle.
Tulokset julkistetaan ennen varsinaisia kilpailuja. Ennakkosarjojen palkinnot jaetaan SAKUstars-kilpailuissa. Mikäli palkittava ei ole paikalla vastaanottamassa palkintoaan, se lähetetään kilpailujen jälkeen oppilaitokseen.
Ennakkotyösarjoihin voi osallistua sääntöjen kohtaa 1.3. noudattaen joko yksilö- tai ryhmätyöllä, jonka aiheena on järjestäjän vuosittain, edellisten SAKUstars-kilpailujen päättäjäisissä julkaisema teema.
Kilpailija tai ryhmä voi osallistua sarjaan vain yhdellä työllä, joka on tehty edellisten SAKUstars-kilpailujen jälkeen. Kilpailija voi osallistua sarjaan joko yksilönä tai yhden joukkueen jäsenenä.


2.1. KUVATAIDE
Kilpailutyö lähetetään postitse järjestäjille SAKUstars-internetsivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti. Kilpailutyötä tehtäessä on noudatettava tekijänoikeuslakia.

Piirrostaide
Lyijykynä-, hiili-, tussi-, värikynä- ja sekatekniikat. Työn koko on vapaa.

Grafiikka
Grafiikan menetelmät, kuten monotypiat, etsaukset, serigrafiat, akvatintat ja puupiirrokset. Työn koko on vapaa.

Julisteet
Työn tekniikka on vapaa, mutta työ toteutetaan A3-kokoisena pystysuunnassa. Julisteessa tulee olla teeman mukainen teksti. Työ toimitetaan paperiversiona.

Kuvanveisto
Veistokset ja reliefit. Tekniikka ja koko on vapaa.

Maalaukset
Akryyli-, öljy-, akvarelli-, guassi-, pastelli-, kollaasi- ja sekatekniikat. Työn koko on vapaa.

Sarjakuvat
Työn tekniikka ja koko on vapaa. Työ toimitetaan paperiversiona.

Taidekäsityöt
Eri menetelmin valmistetut käyttö- ja koriste-esineet. Työn tekniikka ja koko on vapaa.

Tietokonegrafiikka
Tietokoneella tehty kuva, jonka koko on vapaa. Työ toimitetaan paperiversiona.

Valokuvat
Kameralla kuvattu mustavalkoinen tai värillinen kuva. Kuvan koko on vapaa. Työ toimitetaan paperiversiona.

Videot
Työ voi olla lyhytelokuva, dokumentti, mainos, musiikkivideo tai muu videoesitys. Videon kesto on enintään 10 minuuttia.

Animaatiot
Animaation tekniikka on vapaa ja maksimipituus on 3 minuuttia.


2.2. KIRJOITUKSET

Kirjoitukset sarjoihin voi osallistua suomen- ja ruotsinkielisillä kirjoituksilla. Tekstit tallennetaan PDF-muotoon ja toimitetaan sellaisena järjestäjälle.

Kirjoitelma
Kirjoitelman maksimipituus on 5 sivua. Kirjoituksen tekstityyli on Arial 12, Regular, rivi 1,5 ja tekstin asettelussa noudatetaan Wordin oletusasetuksia: vasen ja oikea marginaali 2 cm, ylä- ja alamarginaali 2,5 cm. Kirjoittajan nimi ja oppilaitos merkitään paperin vasempaan yläreunaan.

Runo
Teksti kirjoitetaan Word-tekstinkäsittelyohjelmalla. Runon pituus on vapaa.

2.3. MUSIIKKI


Konemusiikki
Äänitteen maksimipituus on 3 minuuttia. Kilpailutyö lähetetään järjestäjille SAKUstars-internetsivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti.

 3. LIVESARJAT
Livesarjoihin voi osallistua sääntöjen kohtaa 1.3. noudattaen joko yksilönä tai ryhmänä, sarjakohtaisissa säännöissä määritellyllä tavalla.

Yksilösarjoissa kilpailija voi osallistua yhteen sarjaan vain yhdellä esityksellä tai työllä. Ryhmäsarjoissa kilpailija voi osallistua vain yhteen joukkueeseen per sarja.

Ryhmälajeissa kaikkien ryhmän jäsenten pitää olla saman koulutuksenjärjestäjän opiskelijoita. Ryhmään kuuluu vähintään kaksi opiskelijaa, ellei erillistä duo-sarjaa ole.

3.1. KUVATAIDE
Kuvataiteen livesarjoihin osallistutaan yksilönä.

Taidetta kahdessa tunnissa
Työt tehdään järjestäjän materiaaleilla ja välineillä, joita ei ilmoiteta osanottajille etukäteen. Työt tehdään paikan päällä annetusta aiheesta kahdessa tunnissa.

Digikuvataidetta päivässä
Kuvausaihe ilmoitetaan SAKUstars-kilpailuissa. Kilpailijoilla tulee olla oma kamera, kuvansiirto-ohjelma ja muistitikku oman työnsä tallentamiseksi. Järjestäjä varaa kilpailijoille paikan kuvien käsittelyä varten. Aikaa kuvaamiseen ja kuvan käsittelyyn on yhteensä kuusi tuntia. Järjestäjä julkaisee käytettävän kuvankäsittelyohjelman kilpailujen internetsivuilla lokakuun aikana.

Mallin mukaan
Kilpailijat piirtävät tai maalaavat mukanaan tuomillaan välineillä ja materiaaleilla (esim. kynät, hiilet, vesivärit tai pastelliliidut) kuvan järjestäjän valitsemasta kohteesta. Järjestäjä varaa kilpailijoille piirustus- ja maalauspaperia sekä vettä ja vesikupit. Järjestäjällä tulee olla myös muutamat varavälineet kilpailijoille, joilla ei ole omia välineitä. Kohde voi olla esim. maisema, asetelma, henkilö tai rakennus. Aikaa kuvan tekemiseen on kolme tuntia.

3.2. MUSIIKKI

3.2.1 SOITINSARJAT
Soitinsarjoihin osallistutaan sähköisillä tai akustisilla soittimilla. Sarjojen järjestäjä vastaa, että erilaiset soittimet saadaan kisapaikalla vahvistettua yleisön ja kisatuomariston kuultavaksi. Äänen vahvistamiseen käytetään sähköisiä soitinvahvistimia ja/tai mikrofoneja, joiden hankinnasta vastaa kisajärjestäjä. Järjestäjä julkaisee käytettävissä olevan laitteiston viimeistään ilmoittautumisen alkaessa.
Rumpalit voivat halutessaan tuoda mukanaan omat kapulat, pedaalin, virvelin ja symbaalit. Kilpailijoiden on itse vastattava henkilökohtaisista varusteistaan, kuten soittimet (kitarat, bassot, erikoisinstrumentit).

Soolosoittimet
Sarjaan osallistutaan yksilöinä. Esityksen kesto on enintään 5 minuuttia. Esiintymispaikassa on piano, sähköinen kosketinsoitin, kitara- ja bassovahvistimet, rumpusetti ja mikrofoneja akustisten soitinten äänen vahvistamiseen. Kilpailijan tulee ilmoittaa soittimensa ilmoittautumisen yhteydessä. Taustanauhojen käyttö on kielletty.

Soitinyhtyeet
Sarjaan osallistuvassa yhtyeessä on vähintään kaksi jäsentä. Esityksen kesto on enintään 7 minuuttia. Esiintymispaikassa on piano, sähköinen kosketinsoitin, kitara- ja bassovahvistimet, rumpusetti sekä mikrofoneja akustisten soitinten ja laulun vahvistamiseen. Ryhmän tulee ilmoittaa kokoonpanonsa ilmoittautumisen yhteydessä. Taustanauhojen käyttö on kielletty.


DJ- kisa
Kilpailijalla on 7 minuuttia aikaa soittaa DJ-setti. Järjestäjä tarjoaa käyttöön CD-soittimet (esim. 2 x CDJ2000NXS) ja DJ-mikserin (esim. DJM-900), mutta kilpailija voi halutessaan käyttää omia DJ-kontrollereita ja tietokonetta. Kisajärjestäjä ilmoittaa käytettävissä olevat laitteet kisasivuilla. Miksaus ei saa olla etukäteen äänitetty. Setissä on käytettävä kisajärjestäjän ilmoittamaa kappaletta vähintään kolmen sekunnin ajan. Kilpailija voi soittaa kappaleen osana DJ- settiä tai käyttää sampleja siitä.

3.2.2 LAULUSARJAT

Laulusarjoihin osallistutaan yksilöinä tai ryhmänä. Kilpailutilanteessa käytetään järjestäjän hankkimaa äänentoistolaitteistoa eri sarjojen äänentoistovaatimukset huomioiden.

Bändisolistikisa
Kilpailija valitsee kilpailukappaleen 15 kappaleen listalta ja esittää sen järjestäjän tarjoaman bändin säestyksellä. Kisojen yhteydessä kerätään kilpailukappale-ehdotuksia seuraavan vuoden kisoihin. Lopullisen kilpailukappalelistan päättää TUKIstars. Sarjassa järjestetään finaali, jossa esitetään sama tai eri kappale listalta kuin alkusarjassa.

Bändisäestys toteutetaan yhteistyössä Kainuun ammattiopiston konservatorion kanssa, paitsi jos järjestäjä käyttää omaa bändiä. Tästä on ilmoitettava SAKU ry:n toimistoon viimeistään puoli vuotta ennen kilpailuja.

Kappaleista julkaistaan kisasivuilla ilmoittautumisen alkaessa demonauhat, joiden avulla kilpailijat voivat valmistautua sarjaan. Kilpailijan tulee ilmoittaa kisakappaleensa ilmoittautumisen yhteydessä.
    
Karaoke
Sarjaan osallistutaan yksilöinä. Tähän sarjaan osallistuva ei saa osallistua Yksinlaulut-sarjaan. Alkukarsinnoissa esitetään yksi kappale. Finaaliin päässeiden nimet julkistetaan yhtäaikaisesti. Finaali on päättäjäispäivänä ennen päättäjäisiä. Kilpailuissa on käytettävä järjestäjien tarjoamia levyvalintoja, ei omia. Kappalelistoja ei julkisteta etukäteen, vaan ne jaetaan karsintaryhmän ja finaalin kilpailijoille 15 minuuttia ennen kulloisenkin ryhmän aloitusta.

Lauluryhmät
Sarjaan osallistuvassa ryhmässä on vähintään kaksi laulavaa jäsentä. Ryhmä esittää yhden vapaavalintaisen laulun. Ryhmä voi käyttää omaa säestäjää tai esiintyä ilman säestystä. Taustanauhan käyttö on kielletty. Ryhmän tulee ilmoittaa kokoonpanonsa ilmoittautumisen yhteydessä.

Rap-musiikki
Sarjaan voi osallistua joko yksilöinä tai ryhmänä, johon kuuluu vähintään kaksi jäsentä. Esityksessä voidaan käyttää taustanauhaa. Esityksen pituus on enintään 7 minuuttia.

Yksinlaulu  
Sarjaan osallistuva kilpailija esittää yhden vapaavalintaisen laulun. Kilpailija voi käyttää omaa säestäjää tai esiintyä ilman säestäjää. Taustanauhan käyttö on kielletty. Tähän sarjaan osallistuva ei saa osallistua Karaoke-sarjaan.
Finaalissa on esitettävä eri kappale kuin alkukarsinnoissa. Finaaliin päässeiden nimet julkaistaan yhtäaikaisesti. Finaali on päättäjäispäivänä ennen päättäjäisiä.

3.3. NÄYTTÄMÖTAIDE

Näytelmät
Esityksen kesto on enintään 15 minuuttia. Kilpailuun voi osallistua mm. seuraavilla ryhmä- ja yksilöesityksillä:

  • näytelmät
  • monologi
  • nukketeatteri


Lausunta
Esityksen kesto on enintään 5 minuuttia. Kilpailuun voi osallistua ryhmä- ja yksilöesityksillä.

Talent
Esityksen kesto enintään 10 minuuttia. Talent-sarjaan voivat osallistua taiteen muodot, joiden ei katsota kuuluvan muihin SAKUstars-sarjoihin, esim.:

  • sirkustaide
  • beatbox
  • stand up
  • taikatemput
  • perfomanssi


3.4. SHAKKI
Sarjaan osallistutaan yksilönä. Shakissa pelataan kuuden (6) vajaakierroskilpailu 15+15 minuutin miettimisajoin.
Ensimmäisen kierroksen värit arvotaan. Pelaajat asetetaan SELO-vahvuusluvun mukaiseen järjestykseen siten, että ilman vahvuuslukua oleville pelaajille annetaan aloitusluku 1250.
Kilpailuissa noudatetaan Suomen Shakkiliiton (SSL) ja Maailman shakkiliiton (FIDE) sääntöjä ja määräyksiä.


3.5. TANSSI

Ryhmätanssit
Ryhmätanssissa on oltava vähintään 3 jäsentä.
 

Tanssiduot
Sarjaan osallistuvassa ryhmässä on kaksi jäsentä. Esityksen kesto on enintään 5 minuuttia.


Yksintanssi
Sarjaan osallistutaan yksilönä. Esityksen kesto on enintään 5 minuuttia.

Yksintanssi improvisoiden
Sarjaan osallistutaan yksilönä. Tytöt ja pojat kilpailevat samassa sarjassa Sarjaan kuuluvat esim. streetdance, hip-hop, breakdance.

Sarjoissa ei ole etukäteen itse valittuun musiikkiin tehtyä koreografiaa, vaan kaikki osallistujat tanssivat samanaikaisesti lavalla järjestäjien musiikin mukaan. Kuuluttaja kutsuu vuorotellen kunkin esiintymään muiden eteen noin yhden minuutin ajaksi, samalla toiset jatkavat taustalla.

Mikäli osanottajia on paljon, voidaan aluksi karsia parhaat esitykset loppukilpailuun. Loppukilpailu tapahtuu samalla periaatteella.

3.6 KIRJOITUKSET

Runo tunnissa
Sarjassa kilpailijat kirjoittavat kilpailupaikalla tunnissa runon ohjeiden mukaan. Sarjaan voi osallistua suomen- ja ruotsinkielisillä kirjoituksilla. Runon tyyli ja pituus on vapaa. Järjestäjä varaa kilpailijoille kynän ja paperia.

 

4. NÄYTÖSLAJIT
SAKUstars-kilpailujen järjestäjällä on oikeus ottaa vuosittain ylimääräisenä kilpailulajina mukaan näytöslaji/-lajeja valintansa mukaan.

Groups: