Ympäristö

 

SAKUstars2017 –tapahtumalle rakennetaan Ekokompassi ympäristöjärjestelmää

 

SAKUstars2017 on mukana Ekokompassi tapahtuma –hankkeessa, jossa rakennetaan Ekokompassi ympäristöjärjestelmä vähintään viidelletoista merkittävälle yleisötapahtumalle.  Ekokompassin rakentamisessa edetään määrätietoisesti lähtötason kartoittamisesta ja tärkeimpien ympäristövaikutusten arvioimisesta ympäristöohjelman laatimiseen. Ympäristöohjelmassa määritellään tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet ympäristövaikutusten pienentämiseksi esimerkiksi jätteiden määrää vähentämällä, energian käyttöä tehostamalla tai ympäristövastuullisilla hankinnoilla. Prosessin aikana tapahtuman koko toiminta käydään yhdessä läpi, ja lopuksi puolueeton asiantuntija auditoi tapahtuman. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen tapahtumalle myönnetään Ekokompassi tapahtuma -logon käyttöoikeus ja sertifikaatti.

 

SAKUstars2017 Kuopio, SATA LASISSA tapahtuman ympäristöpolitiikka:
SAKUstars2017 on ympäristöä huomioiva ammattiin opiskelevien kulttuuritapahtuma, joka jättää mahdollisimman pienen jäljen ympäristöön ja suuren vaikutuksen Sinuun.

 

Lisätietoja Ekokompassi järjestelmästä tapahtumille: http://www.ekokompassi.fi/tapahtumat/

 

Groups: